انجمن مهندسی ارزش ایران- کنفرانس دوم
کنفرانس دوم در یک نگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دومین سمینار ملی مهندسی‌ارزش در یک نگاه

برگزارکنندگان :

انجمن مهندسی ارزش ایران – دانشگاه علم و صنعت ایران

حمایت کنندگان :

شرکت مهندسی مشاورمهاب قدس-برق منطقه‌ای تهران-سازمان‌نوسازی‌و‌توسعه‌صنایع‌معدنی-موسسه‌آموزشی‌تحقیقاتی‌صنایع‌دفاعی-سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور-شرکت ملی پتروشیمی-شرکت مترو و شرکت آسفالت نمونه

زمان : ٢ و ٣ آذرماه 84

مکان برگزاری : دانشگاه علم و صنعت ایران – مجتمع امام خمینی (ره)

شرکت کنندگان : بیش از 550 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان ها و شرکت های ذیربط و دانشجویان

تعداد مقالات واصله به دبیرخانه سمینار : 95 مقاله

تعداد مقالات ارائه شده (ارایه شفاهی ) : 44 مقاله

تعداد مقالات پوستری: 9 مقاله

سخنران مهمان مراسم اختتامیه (مهمان ویژه) : آقای مهندس فتاح وزیر نیرو

سخنرانان کلیدی کنفرانس

1-دکتر جبل عاملی( نایب رییس هیات مدیره انجمن و دبیر کنفرانس)

2- مهندس جلال زاده(رییس هیات مدیره انجمن)

3- مهندس تفضلی (معاونت فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

4- دکتر میرمحمد صادقی(عضو هیات مدیره انجمن)

5- دکتر سلیمی(عضو هیات موسس انجمن)

6-مهندس رحمانیان(عضو هیات مدیره انجمن)

 

محورهای فراخوان مقاله

مهندسی‌ارزش / مدیریت‌ارزش

مهندسی‌ارزش و مدیریت ریسک

کاربرد مهندسی‌ارزش در طراحی، اجرا و بهره‌برداری (طرح های صنعتی، عمرانی، کشاورزی و خدماتی )

جایگاه قانونی مهندسی‌ارزش

فرصت‌ها و چالش‌های مهندسی‌ارزش در ایران

راهکارهای پیاده‌سازی مهندسی‌ارزش در ایران

سایر مباحث مرتبط با مهندسی‌ارزش ....

برنامه‌های جانبی

برگزاری کارگاه آموزشی جنبی قبل از کنفرانس

نمایشگاه دستاوردهای اجرای مهندسی‌ارزش در طراحی ، اجرا و بهره‌برداری

پخش فیلم اموزشی مهندسی ارزش

ارایه پانل تخصصی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.100.24.fa
برگشت به اصل مطلب