انجمن مهندسی ارزش ایران- سرفصلهای آموزشی
سطح 1

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 سرفصل برنامه های آموزشی سطح 1 – آشنایی با مهندسی ارزش

 

 

 

  هدف دوره :

  آشنایی با کلیات و مبانی متدولوژی مهندسی‌ارزش و بیان مفاهیم و ضرورت به‌کارگیری رویکرد مهندسی ارزش

 

  محتوای دوره :

  1. مباحث مقدماتی

  2. ضرورت توجه به مهندسی ارزش

  3. تاریخچه و سیر تحولات در مهندسی ارزش

  4. جایگاه قانونی مهندسی ارزش

  5. تعاریف مهندسی ارزش

  6. بیان تجارب و دستاورهای بکارگیری مهندسی ارزش

  7. مباحث تکمیلی

  8.. پرسش و پاسخ

  پیش نیاز : ندارد

  مدت برگزاری 4 ساعت

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.101.18.fa
برگشت به اصل مطلب