انجمن مهندسی ارزش ایران- برنامه های آموزشی
برنامه آموزشی انجمن مهندسی ارزش ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

  دوره های آموزشی انجمن مهندسی ارزش

 

دوره آموزشی سطح ١ (آشنایی با مهندسی‌ارزش)
پیش نیاز : ندارد
مدت برگزاری : 4 ساعت
هزینه دوره برای هر نفر: 700/000 ریال

دوره آموزشی سطح 2
پیش نیاز : دوره سطح ١
مدت برگزاری: 16 ساعت (2روز)
هزینه دوره برای هر نفر: 1/700/000 ریال

دوره آموزشی سطح 3
پیش نیاز : دوره سطح 2
مدت برگزاری: 24 ساعت(3روز)
هزینه دوره برای هر نفر: 3/500/000 ریال

کارگاه آموزشی مدول I
پیش نیاز : دوره سطح 1
مدت برگزاری: 40 ساعت(5روز)

لازم به ذکر است این انجمن آمادگی خود را برای برگزاری دوره های ویژه سازمان های مختلف اعلام می دارد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.102.102.fa
برگشت به اصل مطلب