انجمن مهندسی ارزش ایران- منشور اخلاقی
منشور اخلاقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  •  انجمن مهندسی ارزش ایران با ایمان به پشتیبانی پروردگار یکتا و به منظور توسعه فرهنگ مهندسی ارزش در ایران تاسیس شده است.
  • اعضای انجمن مهندسی ارزش ایران بر این باورند که آفریدگار جهان در همه حال ناظر بر پندار، گفتار و کردار آنهاست، بنابراین همواره در تلاش برای کسب رضای خداوند دانا تلاش خواهند کرد.
  • اعضای انجمن مهندسی ارزش ایران ، به دنبال رشد و تعالی اقتصاد کشور از طریق بهینه‌سازی فرآیندهای طراحی، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، صنعتی و خدماتی می‌باشند.
  •  اعضای انجمن مهندسی ارزش ایران ، خود راملزم به اجرای صحیح فرآیند مهندسی ارزش مطابق با استانداردهای موجود می‌دانند. بنابراین همواره برای توسعه دانش خود وبهره‌گیری از تجربیات ارزشمند دیگران کوشش خواهند نمود.
  •  اعضای انجمن مهندسی ارزش ایران ، رازداری، امانت‌داری، حفظ حریم و جایگاه حرفه‌ای، رعایت شان و جایگاه رسمی، احترام به آرا و عقاید همه عوامل ذی‌نفع در طرح‌ها را شرط لازم برای خدمات خود می‌دانند.
  •  اعضای انجمن مهندسی ارزش ایران ، اعتبار فعالیت‌های خود را منوط به حرکت در چهارچوب قوانین، الزامات فنی و استانداردهای موجود در زمینه‌های مطرح با طرح‌های مورد بررسی می‌دانند.
  •  انجمن مهندسی ارزش ایران ، با بهره‌مندی از اعضای پرتلاش خود و با ایمان به پایبندی آنها به منشور اخلاقی و رعایت اخلاق حرفه‌ای در همه حوزه‌های کاری وترجیح منافع ملی بر منافع فردی، دورنمای روشن و امیدوارکننده‌ای را در ارتقای کارکرد، ارتقای کیفی، افزایش بهره‌وری و در نهایت افزایش شاخص ارزش طرح‌ها در چهارچوب برنامه‌های توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد.

سوگندنامه

اگر فضیلت دانشمندان کشف و تدوین قانونمندی‌های جهان پیرامون ماست، منزلت مهندسان به کارگرفتن این قوانین برای تغییر و بهبود شرایط زیست انسان است، و تلاش مستمر مهندسان در مسیر حل مشکلات جوامع بشری، بهترین و شایسته‌ترین راه تکامل و تعالی آنان است.

 من به عنوان " مهندس ارزش" آگاهانه سوگند یاد می‌کنم که:

1- زمین را که زادگاه و مادر انسانهاست،فراموش نکنم و کاری انجام ندهم که ذره‌ای از امکانات و منابع آن بیهوده صرف شود یا بر محیط زیست خدشه‌ای وارد آید. 2- از کشورم و منابع مادی و معنوی آن " که پرورنده‌ی هستی من است" حراست کنم و آبادانی، سربلندی و توسعه پایدار سرزمینم را سرلوحه کار خود قرار دهم. 3- امین و خدمتگزار شهروندان باشم و از منافع آنان چون چشم خویش صیانت کنم.

4- اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنم و منافع جمعی را قربانی منافع فردی خود نسازم.

5- در کشتزار دانش و تفکر، نهال خلاقیت و نوآوری بپرورم و درمسیریافتن راهکارهای نوین، همه‌ی توانایی‌های خود را به کار برم. باشد که با پایداری و پایبندی به سوگند خویش بتوانم به عنوان "مهندس ارزش" در میان مردم سربلند باشم و شادی‌های راستین را در پیشگاه حقیقت تجربه کنم.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.145.304.fa
برگشت به اصل مطلب