انجمن مهندسی ارزش ایران- هزینه دوره های مهندسی ارزش
هزینه های دوره های مهندسی ارزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

 هیأت مدیره انجمن در یکصد و یازدهمین جلسه خود و به منظور تامین هزینه های برگزارکنندگان کلاس­های آموزشی انجمن مقرر نمود، هزینه های دوره های آموزشی مهندسی ارزش که توسط مدرسان مورد تایید انجمن انجام می­گیرد به شرح زیر افزایش یابد :

 

1- هزینه آموزش سطح یک ( 4 ساعت ) برای هر نفر 1100.000 ریال

 

2-  هزینه آموزش سطح دو ( 16ساعت ) برای هر نفر 3500.000 ریال

 

3- هزینه آموزش سطح سه ( 24 ساعت ) برای هر نفر 9500.000 ریال

 به ازای تایید و صدور گواهینامه ی سطح یک و دو مبلغ 300000 ریال و برای سطح سه مبلغ 500000 ریال به حساب انجمن واریز گردد.

 

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.151.349.fa
برگشت به اصل مطلب