انجمن مهندسی ارزش ایران- هزینه دوره های مهندسی ارزش
هزینه های دوره های مهندسی ارزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هیأت مدیره انجمن در 169امین جلسه خود و به منظور تامین هزینه‌های برگزارکنندگان کلاس‌­های آموزشی انجمن مقرر نمود، هزینه‌های دوره‌های آموزشی مهندسی ارزش که توسط مدرسان مورد تایید انجمن انجام می­‌گیرد به شرح زیر افزایش یابد:
  1. هزینه آموزش سطح یک (4 ساعت) برای هر نفر 1.100.000 ریال
  2. هزینه آموزش سطح دو (16 ساعت) برای هر نفر 3.500.000 ریال
  3. هزینه آموزش سطح سه (24 ساعت) برای هر نفر 9.500.000 ریال
به ازای تایید و ممهور نمودن گواهی‌نامه کارگاه‌های آموزشی که توسط مدرسان واجد صلاحیت انجمن، برگزار شود، مبلغ 700.000 ریال برای گواهی‌نامه سطح 1 و 2 و  3 به حساب انجمن/مدرس واریز خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.151.349.fa
برگشت به اصل مطلب