انجمن مهندسی ارزش ایران- هزینه دوره های مهندسی ارزش
هزینه های دوره های مهندسی ارزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  هیأت مدیره انجمن در ک169  جلسه خود و به منظور تامین هزینه های برگزارکنندگان کلاس­های آموزشی انجمن مقرر نمود، هزینه های دوره های آموزشی مهندسی ارزش که توسط مدرسان مورد تایید انجمن انجام می­ گیرد به شرح زیر افزایش یابد :

 1- هزینه آموزش سطح یک ( 4 ساعت ) برای هر نفر 1100.000 ریال

 2-  هزینه آموزش سطح دو ( 16ساعت ) برای هر نفر 3500.000 ریال

 3- هزینه آموزش سطح سه ( 24 ساعت ) برای هر نفر 9500.000 ریالبه ازای تایید و ممهور نمودن گواهی نامه کارگاه ­های آموزشی که توسط مدرسان واجد صلاحیت انجمن، برگزار شود، مبلغ 700.000 ریال برای گواهینامه سطح 1 و 2 و  3 به حساب انجمن واریز/مدرس خواهد شد.

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.151.349.fa
برگشت به اصل مطلب