انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار پایگاه
برنامه آموزشی سال 1389 انجمن مهندسی ارزش ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  برنامه آموزشی سال 1389 انجمن مهندسی ارزش ایران

  انجمن‌ مهندسی ‌ارزش‌ ایران در راستای گسترش و نهادینه سازی فرهنگ مهندسی ‌ارزش برنامه آموزشی سال 1389 را به‌شرح ذیل اعلام می‌نماید.

  دوره آموزشی سطح ١ (آشنایی با مهندسی‌ارزش)

  پیش نیاز : ندارد

  مدت برگزاری : 4 ساعت

 

  کد دوره

  زمان برگزاری

 


89121     
1389/2/15

 

 

89122
1389/4/23


89123
1389/7/7

 

 

89124
1389/8/19

 

 

89125
1389/10/8

 

 

89126
1389/12/4

 

 

 

  دوره آموزشی سطح 2

  پیش نیاز : دوره سطح ١

  مدت برگزاری: 16 ساعت (2روز)

 

  کد دوره

  زمان برگزاری

 

 

  89231

  1389/4/8-9

 

 

  89232

  89233

 

  1389/7/27-28

  1389/10/26-28

 

 

 


  دوره آموزشی سطح 3

  پیش نیاز : دوره سطح 2

  مدت برگزاری: 24 ساعت(3روز)

  کد دوره

  زمان برگزاری

  89341

  1389/5/12-14

  89342

 

  1389/12/9-11

 


 

  کارگاه آموزشی مدول I

  پیش نیاز : دوره سطح 1

  مدت برگزاری: 40 ساعت(5روز)

 

  کد دوره

  زمان برگزاری

 

 

  89412

 

 
1389/8/15-20

 

 

 


  لازم به ذکر است این انجمن آمادگی خود را برای برگزاری دوره های ویژه سازمان های مختلف اعلام می دارد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.59.141.fa
برگشت به اصل مطلب