انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
حق عضویت اعضای حقوقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  عضو حقوقی محترم انجمن مهندسی ارزش ایران

   موضوع: پرداخت حق عضویت سال 1386

  با سلام و تبریک سال نو، نظر به اینکه حق عضویت سالانه آن شرکت برای سال 1386 تاکنون پرداخت نگردیده است. از این رو خواهشمند است مقرر فرمایند نسبت به پرداخت حق عضویت خود برای سال 1386 به حساب 3/950 بانک ملت شعبه وحید دستگردی(کد شعبه 65136) به نام انجمن مهندسی ارزش ایران اقدام گرددد و رسید پرداخت مربوطه برای تمدید عضویت به دبیرخانه انجمن ارسال شود. اضافه می‌نماید، آن بخش از اعضای حقوقی که عضویت آنها به روز شده باشد می‌توانند در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن که در هفته آخر خرداد ماه برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان تشکیل می‌گردد، حضور یابند.

 ضمن تشکر از اعضای حقوقی که حق عضویت خود را برای سال 1386 پرداخت کرده و کارت عضویت آنها به روز شده ‌است، به این وسیله فهرست همه اعضای محترم حقوقی به شرح زیر به اطلاع می‌رسد.

  باتشکر

  علی اصغر جلالزاده

  رئیس هیات مدیره انجمن

  شرکتهای: مهندسین مشاور مهاب قدس- بین المللی استراتوس- مهندسین مشاور کاماسیات- مهندسی مشاور جاماب- مهندسین مشاور همگون- مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب- پتروشیمی امیرکبیر- هلیل آب کرمان- مکث راه- خدمات مهندسی برق مشانیر- مهندسی تاسیسات بیمارستانی- مهندسین مشاور تهران بوستن- مهندسین مشاور هراز راه- بهره ور سیستم- سرمایه گذاری خانه سازی ایران- طرح نواندیشان- موسسه جهاد نصر-کار نگار روش- مهندسین مشاور رهاب- مهندسین مشاور سازآب شرق- مهندسی ساز ایستا- برق منطقه‌ای تهران- مهندسین مشاور لار- کارآفرینی و کیفیت فراز لرستان- مهندسی مشاور دزآب- پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری- جهاد نصر اصفهان- جهاد نصر بوشهر- ساختمانی ژیان- مهندسین مشاور قدس نیرو- مهندسین مشاور زایند آّب- جهاد نصر سمنان- مهندسین مشاور عمران منابع آب اهواز- مهندسین مشاور سازآب پردازان- جهاد نصر استان چهارمحال و بختیاری- مهندسین مشاور سازیان- کانی کاوان شرق- بین المللی ارسا ساختمان- صفانیکو(سپاهان)- طرح و پالایش آرین- نیما بنای بندر- مهندسین مشاور آب کرخه- مهندسی سازان- مشاور مترا- شاراندیشان اندیشه- مهندسین مشاور امین

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.101.fa
برگشت به اصل مطلب