انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
نشریه مهندسی معدن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه علمی- پژوهشی "مهندسی معدن"به همت انجمن مهندسی معدن ایران منتشر گردید.علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی مراجعه فرمایند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.107.fa
برگشت به اصل مطلب