انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
پایان نامه مهندسی ارزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  انجمن مهندسی ارزش ایران در راستای ترویج فرهنگ مهندسی ارزش بدینوسیله به اطلاع دانشجویانی که موضوع پایان نامه ایشان مهندسی ارزش و مباحث مرتبط با آن می باشد ضمن بهره مندی از خدمات مشاوره ای انجمن می توانند جهت اطلاع رسانی جلسه دفاعیه خود از امکانات وبگاه انجمن استفاده نمایند و در صورت تمایل خلاصه پایان نامه خود را جهت انتشار در وبگاه انجمن ارسال نمایند.

  کمیته آموزش و پژوهش انجمن

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.143.fa
برگشت به اصل مطلب