انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
آیین نامه شرایط احراز صلاحیت علمی مدرسین انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  ضمن تشکر از ارسال نظرات پژوهشگران محترم در زمینه آیین نامه شرایط احراز صلاحیت علمی مدرسین دوره های آموزشی انجمن بدینوسیله به آگاهی می رساند آیین نامه مذکور در حال بازبینی و بررسی مجدد است و با تصویب اصلاحات در جلسه هیات مدیره،در وبگاه انجمن منتشر خواهد شد.

 

  کمیته آموزش و پژوهش انجمن

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.144.fa
برگشت به اصل مطلب