انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
ارسال مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کمیته آموزش و پژوهش انجمن مهندسی ارزش در نظر دارد با راه اندازی بخش مقالات، امکان انتشار مقالات و تجربیات اجرایی پژوهشگران محترم را به صورت 2هفتگی به زودی در بخش ویژه فراهم آورد. لذا از علاقمندان دعوت می شود نسبت به ارسال مطالب خود اقدام فرمایند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.147.fa
برگشت به اصل مطلب