انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
مهندسی ارزش در فولاد مبارکه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

با توجه به اینکه شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نظر دارد پروژه تحقیقاتی را باعنوان مهندسی ارزش در این شرکت اجراء نماید، از کلیه شرکتها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی فعال در این زمینه تقاضا می‌شود چکیده‌ای از فعالیتهای پژوهشی خود در این زمینه را به کمیته آموزش و پژهش انجمن مهندسی ارزش ایران ارسال فرمایند. 

برای کسب اطلاعات بیشتر با کمیته آموزش و پژوهش (آقای مهندس صفایی) تماس حاصل فرمایید. تلفن 88090315

در ضمن متن نامه شرکت فولاد مبارکه به رئیس هیئت مدیره انجمن را می‌توانید از اینجا دریافت نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.153.fa
برگشت به اصل مطلب