انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
کنفرانس سوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه پژوهشگران عزیز: با توجه به آماده شدن سایت سومین کنفرانس مهندسی ارزش برای دریافت مقالات شما، لطفا چکیده مقالات خود را از طریق سایت (منوی ارسال مقاله) ارسال فرمایید. قبل از ارسال مقاله لطفا بخش راهنمای ارسال مقاله را از همان منو مطالعه فرمایید. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.154.fa
برگشت به اصل مطلب