انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
ایجاد بخش کمیته‌های تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع کلیه اعضای محترم سایت می‌رساند بخش‌های جدید کمیته‌های تخصصی و انتقادات و پیشنهادات در سایت ایجاد شده است.

از کلیه اعضای محترم تقاضا می‌شود با مراجعه به بخش انتقادات و پیشنهادات (از منوی اصلی صفحه اول سایت) و بیان ایده و نظرات راه‌گشای خود ، ما را در بهبود انجام وظایف و تسریع در رسیدن به اهداف تشکیل انجمن یاری نمایند. 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.165.fa
برگشت به اصل مطلب