انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
گزارش جلسه مجمع عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  نوبت دوم مجمع عمومی انجمن مهندسی ارزش ایران پس از برگزاری سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش در تاریخ 6/9/87 از ساعت 18 در تالار شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار گردید.

  در این جلسه که با حضور نماینده محترم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار گردید، ابتدا گزارش عملکرد هیات مدیره انجمن توسط مهندس رحمانیان (دبیر انجمن) ارائه و سپس بازرس انجمن به ارائه گزارش مالی سال 1386 انجمن پرداخت و پس از آن رای گیری به منظور انتخاب بازرس انجمن به عمل آمد که در نهایت آقایان مهندس سید مهدی رضوی به عنوان بازرس اصلی و مهندس علی صافدل به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.170.fa
برگشت به اصل مطلب