انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
توسعه فرهنگ مهندسی ارزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

توسعه فرهنگ مهندسی ارزش

مطابق با نمودار دریافتی از سایت گوگل به آدرس www.google.com/trends  کشور ایران در رتبه دوم میزان جستجوی اینترنتی با کلید واژه مهندسی ارزش (value engineering) قرار گرفته است امید است با همت جامعه پژوهشگر کشور امکان توسعه بکارگیری مهندسی ارزش در طرح های کشور فراهم شود.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.173.fa
برگشت به اصل مطلب