انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
بکارگیری مهندسی ارزش در شرکت فولاد مبارکه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
امروزه لازمه بقا و رشد صنایع تولیدی، بکارگیری روش هایی برای برنامه ریزی و تصمیم گیری اصولی و اثربخش می باشد . شناسایی و تعریف صحیح فرآیندهای استراتژیک و ترسیم صحیح جریان ارزش، منابع سازمان را جهت رسیدن به اهداف هماهنگ می‌سازد‌. عدم شناسایی فعالیتهای غیر ضرور، باعث می شود، منابع سازمان در جهات مختلفی که نهایتًا منجر به ایجاد ارزش افزوده برای سازمان نمی شود، مصرف شوند.
 مهندسی ارزش روشی است که می‌توان ادعا نمود در حال حاضر مورد شناسایی جامعه مهندسی کشور قرار گرفته است و مبانی آن تا حد قابل قبولی گسترش یافته است. نامگذاری سال 1388 با عنوان "اصلاح الگوی مصرف" توسط مقام معظم رهبری و تاکید مدیر عامل محترم شرکت فولاد مبارکه مبنی بر تلاش شرکت در راستای تحقق اهداف سند بیست ساله تدوین شده شرکت فولاد، جهت تبدیل به" یک شرکت پیشرو در فناوری و تولید که الگوی خاورمیانه بوده و تحقق تولید کیفی منحصر به فرد" همه شرایط را برای بکارگیری روش های مبتنی برخلاقیت در راستای مدیریت هزینه ها در فرآیندهای جاری و پروژه های مختلف و رسیدن به تحولی سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده فراهم آورده است.
در همین راستا شرکت فولاد مبارکه با برنامه ریزی های صورت گرفته تصمیم به نهادینه سازی این روش در سطح شرکت گرفته تا نسبت به مدیریت اثربخش هزینه ها اقدام گردد. به همین منظور و با همکاری مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی دانشگاه امام حسین(ع)، پروژه ای در 5 مرحله کاری تعریف گردید که خلاصه اقدامات انجام شده به شرح ادامه می باشد.
• شناخت سازمان و معرفی مهندسی ارزش
 • برنامه ریزی بکارگیری مهندسی ارزش به منظور تقویت سرآمدی
• فرهنگسازی و آموزش
• مطالعات مهندسی ارزش در پروژه نمونه
 • طراحی نظامنامه مهندسی ارزش
در بخش مطالعات ارزش، نتایج حاصل از مراحل اجرایی بطور خلاصه در این طرح پس از انتخاب زمینه های بهبود و زمینه های کارکردی قابل بررسی(5 حوزه)، تعداد 228 ایده توسط اعضای تیم ارایه گردید . از این مجموع طی دو مرحله ارزیابی اولیه و نهایی، 12 ایده برتر منطبق بر معیارهای مطالعات مهندسی ارزش را به منظور بسط وتوسعه انتخاب نمودند همچنین 20 ایده توصیه ای توسط تیم مهندسی ارزش ارایه گردید که منجر به کاهش هزینه قابل توجه، افزایش ظرفیت، افزایش توان انباشت و برداشت، کاهش زمان اجرا و کیفیت اجرا گردید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.234.fa
برگشت به اصل مطلب