انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
اعلام نظر کمیسیون انجمن های علمی در خصوص انتخابات هیئت مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جناب آقای مهندس جلال زاده
ریاست محترم هیئت مدیره انجمن علمی مهندسی ارزش ایران
با سلام و احترام
عطف به صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 88/12/8 آن انجمن و ضمائم پیوست در خصوص انتخاب اعضا هیئت مدیره و بازرسان، پس از بررسی مدارک ارسالی، تصمیمات متخده در جلسه مذکور به دلایل ذیل مورد تایید کمیسیون انجمن های علمی واقع نگردید:
1- وجود شبهه در برخی وکالتنامه های ارائه شده در روز برگزاری مجمع عمومی و عدم انطباق امضاء موکلین در وکالتنامه های یاد شده با نمونه امضاءهای ایشان مطابق موارد ارائه شده به کمیسیون.
2- عدم رعایت مصوبات کمیسیون در خصوص ترکیب هیئت مدیره ( صرفا 2 نفر از اعضاء هیئت مدیره می توانند از اعضا غیر هیئت علمی دانشگاهها باشند).
3-  عدم رعایت اصول اخلاقی توسط برخی از اعضا در روز برگزاری مجمع عمومی و معرفی خلاف واقع ایشان بعنوان عضو هیئت علمی دانشگاههای کشور.
4- انصراف دو نفر از اعضا هیئت علمی منتخب در جلسه مجمع عمومی مذکور( آقایان دکتر جبل عاملی و دکتر قلی پور)  از ادامه عضویت در هیئت مدیره انجمن.
با عنایت به موارد فوق شایسته است نسبت به برگزاری مجدد مجمع عمومی و انتخاب مدیران و بازرسان انجمن با رعایت تشریفات قانونی لازم از جمله دعوت و حضور نماینده این کمیسیون و نیز لحاظ نمودن مصوبات مربوطه، اقدام مقتضی به عمل آید.
                                                                                                                                           مرتضی براری
                                                                                                                        دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران
برای دریافت تصویر نامه کلیک کنید.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.237.fa
برگشت به اصل مطلب