انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
شرکت های فعال در زمینه مهندسی ارزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
به منظور تسهیل و انتخاب مشاورین مهندسی ارزش توسط کارفرمایان محترم ، انجمن مهندسی ارزش ایران قصد دارد شرکت های فعال در زمینه مهندسی ارزش را از طریق وبگاه انجمن معرفی نماید لذا از شرکت های فعال در این زمینه خواهشمند است نسبت به ارسال سوابق اجرائی خود به پست الکترونیکی iran.sive@gmail.com اقدام نمایند. لازم به ذکر است اولویت با شرکت هایی می باشد که بیش از 5 پروژه در سوابق اجرائی خود دارند.
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.238.fa
برگشت به اصل مطلب