انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
چهارمین همایش مهندسی ارزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش  در مورخه پنج شنبه آذر 1389 با همکاری انجمن مهندسی ارزش ایران و دانشگاه علم و صنعت برگزار خواهد شد. شعار اصلی همایش
 " مهندسی ارزش، نو آوری و مدیریت بهینه منابع و مصارف " می باشد. اطلاعات تکمیلی به زودی در سایت انجمن قرار خواهد گرفت.

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.239.fa
برگشت به اصل مطلب