انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
مقالات SAVE

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه اعضای محترم انجمن

از این پس در بخش آموزش سایت انجمن زیر بخش مقالات SAVE ، هر هفته یک مقاله به همراه چکیده فارسی و اصل مقاله به صورت انگلیسی منتشر خواهد شد. لازم به ذکر است دریافت مقالات از تاریخ 15 مرداد فقط برای اعضای سایت امکان پذیر خواهد بود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.245.fa
برگشت به اصل مطلب