انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
پایگاه اینترنتی چهارمین همایش مهندسی ارزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پایگاه اینترنتی چهارمین همایش ملی مهندسی ارزش ایران راه اندازی شد. برای ورود بر روی آدرس زیر کلیک کنید.
www.conf4.sive.org
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.253.fa
برگشت به اصل مطلب