انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
دسته بندی موضوعی مقالات SAVE

حذف تصاویر و رنگ‌ها

قابل توجه کاربران سایت
مقالات ارایه شده در کنفرانس های انجمن بین المللی مهندسی ارزش (SAVE) به صورت موضوعی دسته بندی و در بخش امکانات پایگاه قرار گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.261.fa
برگشت به اصل مطلب