انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
قابل توجه مولفین کتاب در موضوع مهندسی ارزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
از کلیه محققان و پژوهشگرانی که تاکنون کتاب در زمینه مهندسی ارزش منتشر نموده اند درخواست می گردد جهت اطلاع رسانی، یک نسخه از کتاب فوق را به کمیته آموزش و پژوهش انجمن ارسال نمایند تا در سایت انجمن اطلاع رسانی شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.266.fa
برگشت به اصل مطلب