انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
برگزاری جلسه کمیته علمی همایش مهندسی ارزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جلسه کمیته علمی چهارمین همایش مهندسی ارزش در سالن جلسات مرکز مطالعات و پژوهشهای لجستیکی تشکیل گردید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه نمائید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.271.fa
برگشت به اصل مطلب