انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
برگزاری دوره آموزشی سطح2

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دوره آموزشی سطح 2 «تقویم انجمن مهندسی  ارزش» در تاریخ 27-89/7/28 توسط دکتر عرب برگزار گردید
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.283.fa
برگشت به اصل مطلب