انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
قابل توجه اعضای محترم پیوسته داوطلب شرکت در مجمع

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پیرو اطلاعیه قبلی نظر به اینکه مجمع عمومی عادی و فوق العاده نوبت دوم انجمن در تاریخ 1389/12/10 در سالن اجتماعات شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس برای انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن تشکیل می شود و هیات مدیره انجمن برای قدردانی و سپاسگزاری از اعضای پیوسته ای که خود را به روز کرده اند تصویب و مقرر نموده است که صرفا آن دسته از اعضای پیوسته ای که عضویت آنان تمدید و به روز شده می توانند در رای گیری مجامع عمومی و عادی نوبت دوم شرکت نموده یا خود را داوطلب عضویت در هیات مدیره و بازرسان انجمن نمایند. از اینرو مجددا به استحضار کلیه اعضای محترم پیوسته می رساند که از اعضای پیوسته ای ( حقوقی و حقیقی) که عضویت آنان حداقل تا پایان سال 89 تمدید شده باشد می توانند در مجمع حضور یابند. هیات برگزار کننده مجمع عمومی از پذیرفتن اعضایی که عضویت آنان بروز نگردیده، کارت عضویت یا دعوت نامه حضور در مجمع عادی به همراه نداشته باشند معذور خواهد بود. اضافه می نماید کارت های عضویت اعضایی که بر روی آن تا اسفند 89 قید گردیده، عضویت آنان روز آمد و تمدید شده محسوب نمی گردد و مجاز به شرکت در مجمع عمومی نوبت دوم نمی باشند مگر آنکه عضویت خود را تا زمان برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم برای مدت یکسال دیگر تمدید کرده باشند
                                                                                                            با تشکر هیات مدیره انجمن مهندسی ارزش ایران
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.317.fa
برگشت به اصل مطلب