انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار مرتبط
یازدهمین کنفرانس مدیران کیفیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
یازدهمین کنفرانس مدیران کیفیت
27-28 دیماه 1390
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید
http://www.qm-conference.com/indexFa.aspx
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.62.331.fa
برگشت به اصل مطلب