انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار مرتبط
اطلاعیه برگزاری کنفرانس ها در سال 1394

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به نام خداوند جان و خرد به این وسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم انجمن مهندسی ارزش ایران می رساند کنفرانس های زیر در سال 1394 برگزار می گردد. در این کنفرانس ها انجمن مهندسی ارزش ایران به عنوان حامی معنوی حضور دارn.
1 -  کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تاریخ 5 اذر ماه 1394 در مرکز همایش های صدا و سیما
 کسب اطلاعات بیشترwww.cauconf.com-
 2 - هفتمین همایش و نمایشگاه قیر و اسفالت ایران در تاریخ 24 تا 26 اذرماه 1394 در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
کسب اطلاعات بیشتر www.iranasphalt7.ir
3 - هشتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت دانش در تاریخ 4و 5 اسفندماه 1394 در مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی تهران
 کسب اطلاعات بیشتر www.kmiran.com
 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.62.387.fa
برگشت به اصل مطلب