انجمن مهندسی ارزش ایران- اطلاعات ثبت نام
ثبت نام

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عضویت در سایت:

دریافت و تکمیل فرم عضویت با کلیک روی "فرم عضویت"
 

عضویت در انجمن:

شرایط عضویت

1. عضویت پیوسته

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی، اقتصاد، مدیریت، مالی و رشته های وابسته باشند می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

2. عضویت وابسته

کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و در یکی از رشته های مذکور در بند 1 باشند.

3. عضویت دانشجویی

کلیه دانشجویانی که در رشته های مهندسی، اقتصاد، مدیریت و مالی به تحصیل اشتغال دارند.

4. عضویت افتخاری

شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمینه های مهندسی ارزش حائز اهمیت خاص باشد، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند.

5. اعضای موسساتی

کلیه موسسات و سازمانهای خدماتی و تولیدی دولتی، عمومی، خصوصی، تعاونی و غیره که در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند، می توانند به عضویت انجمن درآیند.

تبصره 1: افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشته های مذکور در بند 1 می‌باشند با تصویب هیئت مدیره می‌توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره 2: اعضای موسساتی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‌شوند.

مدارک مورد نیاز

  1. دو قطعه عکس 4*3
  2. فتوکپی شناسنامه
  3. فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی
  4. شرح سوابق تجربی (حداکثر دو صفحه A4)
  5. رسید پرداخت حق عضویت

تبصره 3: در مورد اعضای موسساتی، مدارک بالاترین مقام اجرایی مورد نیاز است.

تمدید عضویت

برای افراد یا موسساتی که قبلا عضو انجمن بوده اند در صورتی که اطلاعات پرونده ی عضویت انها تغییر نکرده باشد، کافیست برای تمدید، مبلغ حق عضویت را واریز و فیش واریزی را برای دبیرخانه ی انجمن دور نگار فرمایند.

حق عضویت سالانه

  • عضو حقیقی

پیوسته: 2/500/000 ریال
وابسته: 1/000/000 ریال و در صورت درخواست کارت عضویت مبلغ 500/000 ریال هزینه صدور کارت اضافه میگردد.

دانشجویی : 500/000 ریال و در صورت درخواست کارت عضویت مبلغ 500/000 ریال هزینه صدور کارت اضافه میگردد.

  • عضو حقوقی
برای اعضای حقوقی مبلغ 10/000/000 ریال برای موسساتی که دارای تا پنجاه نفر پرسنل هستند و مبلغ 20/000/000 ریال برای موسساتی که از 51 تا 100 نفر پرسنل دارند و به ازای هر یکصد نفر افزایش پس از ان، مبلغ 5/000/000 ریال نیز به حق عضویت اضافه می شود. سقف حق عضویت اعضای حقوقی مبلغ 80/000/000 ریال تعیین گردید و به موسساتی که بیش از 1300نفر پرسنل دارند، تعلق می‌گیرد.

حق عضویت باید به حساب 67879308.54 بانک ملت شعبه وحید دستگردی به نام «انجمن مهندسی ارزش ایران» واریز شود.

برای دریافت فایل word فرم عضویت اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت فایل pdf فرم عضویت اینجا را کلیک کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 23961509(021) تماس حاصل فرمایید.

دور نگار: 22228007(021)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.67.21.fa
برگشت به اصل مطلب