انجمن مهندسی ارزش ایران- بخش آموزش
لیست اسامی اساتید احراز صلاحیت شده انجمن مهندسی ارزش

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/13 | 
لیست اسامی اساتید احراز صلاحیت شده انجمن مهندسی ارزش
 
ردیف نام و نام خانوادگی کد تدریس شماره‌ تماس شماره همراه
1 خداداد واحدی 26 88835929 09121870759
2 کامران امامی 101
 
44990427
44990494
09123782584
3 محمد سعید جبل عاملی 102 77240401 09121480946
4 علی اصغر جلال‌زاده 103 22222090 09121008182
5 داود رحمانیان 104 23961066 09123383177
6 سید مهدی رضوی 105 44990427
44990494
09123053753
7 علی صافدل 106 88090315 09123756035
8 شاهین صفایی 107 88090315 09121889078
9 مزدک عبایی 108 8-22377207 09121058846
10 داود رضا عرب 109 44990671 09126589866
11 یعقوب قلی‌پور 110 66403808 09123277023
12 محمود کریمی 111 44250392 09121546712
13 سید علیرضا میرمحمدصادقی 112 66152010
88904756
09122042707
14 فریدا نکویی 113 88771295 09123279675
15 علی کبیری جهان‌آبادی 114 44990427
44990494
09125602570
16 محمد پوررضا 115 88973384 09122471776
17 هادی شکیبازاهد 116 22228007 09122154338
18 محسن عمادی تفتی 117 44016332 09124447470
19 حسن مهدی‌زاده 118 05137622862 09155014185
20 سعید زرآبادی پور 119 81981974 09128153400
21 سهیل آل رسول 120 88783174 09121979365
22 آرش کنعانی 121 88781185 09121031610
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.69.354.fa
برگشت به اصل مطلب