انجمن مهندسی ارزش ایران- آموزش مفاهیم پایه
مفاهیم پایه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مفاهیم پایه مهندسی ارزش در قالب یک فایل pdf قابل دانلود است. می توانید اینجا را کلیک نمایید و بعد از دانلود، آن را مطالعه فرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.70.25.fa
برگشت به اصل مطلب