انجمن مهندسی ارزش ایران- نشانی و تلفن ما
نشانی و تلفن تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

مشخصات ارتباطی با انجمن مهندسی ارزش ایران

دبیرخانه  انجمن مهندسی ارزش ایران: تهران، خیابان وحید دستگردی (ظفر)، خیابان کارگزار (حدفاصل خیابان نفت و اتوبان مدرس)، پلاک 17، طبقه اول

وب سایت:

www.sive.org

 

پست الکترونیک:

sive.iran@yahoo.com

تلفن:

22228007-23961509

 

فکس:

22228007

دفتر فصلنامه مهندسی ارزش ایران:

وب سایت:

در حال ساخت

 

پست الکترونیک:

sive.iran@yahoo.com

تلفن:

23961509

 

فکس:

22228007

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.84.339.fa
برگشت به اصل مطلب