انجمن مهندسی ارزش ایران- برنامه های آموزشی
برنامه آموزشی انجمن مهندسی ارزش ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دوره‌های آموزشی انجمن مهندسی ارزش
 

دوره آموزشی سطح ١ (آشنایی با مهندسی‌ ارزش)
پیش نیاز: ندارد
مدت برگزاری: 4 ساعت
هزینه دوره برای هر نفر: 700/000 ریال

دوره آموزشی سطح 2
پیش نیاز: دوره سطح ١
مدت برگزاری: 16 ساعت (2روز)
هزینه دوره برای هر نفر: 1/700/000 ریال

دوره آموزشی سطح 3
پیش نیاز: دوره سطح 2
مدت برگزاری: 24 ساعت (3روز)
هزینه دوره برای هر نفر: 3/500/000 ریال

کارگاه آموزشی مدول I
پیش نیاز: دوره سطح 1
مدت برگزاری: 40 ساعت (5روز)

لازم به ذکر است این انجمن آمادگی خود را برای برگزاری دوره‌های ویژه سازمان‌های مختلف اعلام می‌دارد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.102.102.fa
برگشت به اصل مطلب