انجمن مهندسی ارزش ایران- منشور اخلاقی
منشور اخلاقی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 •  انجمن مهندسی ارزش ایران با ایمان به پشتیبانی پروردگار یکتا و به منظور توسعه فرهنگ مهندسی ارزش در ایران تاسیس شده است.
 • اعضای انجمن مهندسی ارزش ایران بر این باورند که آفریدگار جهان در همه حال ناظر بر پندار، گفتار و کردار آنهاست، بنابراین همواره در تلاش برای کسب رضای خداوند دانا تلاش خواهند کرد.
 • اعضای انجمن مهندسی ارزش ایران، به دنبال رشد و تعالی اقتصاد کشور از طریق بهینه‌سازی فرآیندهای طراحی، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، صنعتی و خدماتی می‌باشند.
 •  اعضای انجمن مهندسی ارزش ایران، خود راملزم به اجرای صحیح فرآیند مهندسی ارزش مطابق با استانداردهای موجود می‌دانند. بنابراین همواره برای توسعه دانش خود وبهره‌گیری از تجربیات ارزشمند دیگران کوشش خواهند نمود.
 •  اعضای انجمن مهندسی ارزش ایران، رازداری، امانت‌داری، حفظ حریم و جایگاه حرفه‌ای، رعایت شان و جایگاه رسمی، احترام به آرا و عقاید همه عوامل ذی‌نفع در طرح‌ها را شرط لازم برای خدمات خود می‌دانند.
 •  اعضای انجمن مهندسی ارزش ایران، اعتبار فعالیت‌های خود را منوط به حرکت در چهارچوب قوانین، الزامات فنی و استانداردهای موجود در زمینه‌های مطرح با طرح‌های مورد بررسی می‌دانند.
 •  انجمن مهندسی ارزش ایران، با بهره‌مندی از اعضای پرتلاش خود و با ایمان به پایبندی آنها به منشور اخلاقی و رعایت اخلاق حرفه‌ای در همه حوزه‌های کاری وترجیح منافع ملی بر منافع فردی، دورنمای روشن و امیدوارکننده‌ای را در ارتقای کارکرد، ارتقای کیفی، افزایش بهره‌وری و در نهایت افزایش شاخص ارزش طرح‌ها در چهارچوب برنامه‌های توسعه در نظام جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد.

سوگندنامه

اگر فضیلت دانشمندان کشف و تدوین قانونمندی‌های جهان پیرامون ماست، منزلت مهندسان به کارگرفتن این قوانین برای تغییر و بهبود شرایط زیست انسان است، و تلاش مستمر مهندسان در مسیر حل مشکلات جوامع بشری، بهترین و شایسته‌ترین راه تکامل و تعالی آنان است.

 من به عنوان "مهندس ارزش" آگاهانه سوگند یاد می‌کنم که:

 1. زمین را که زادگاه و مادر انسانهاست،فراموش نکنم و کاری انجام ندهم که ذره‌ای از امکانات و منابع آن بیهوده صرف شود یا بر محیط زیست خدشه‌ای وارد آید.
 2. از کشورم و منابع مادی و معنوی آن " که پرورنده‌ی هستی من است" حراست کنم و آبادانی، سربلندی و توسعه پایدار سرزمینم را سرلوحه کار خود قرار دهم.
 3. امین و خدمتگزار شهروندان باشم و از منافع آنان چون چشم خویش صیانت کنم.
 4. اخلاق حرفه‌ای را رعایت کنم و منافع جمعی را قربانی منافع فردی خود نسازم.
 5. در کشتزار دانش و تفکر، نهال خلاقیت و نوآوری بپرورم و درمسیر یافتن راهکارهای نوین، همه‌ی توانایی‌های خود را به کار برم. باشد که با پایداری و پایبندی به سوگند خویش بتوانم به عنوان "مهندس ارزش" در میان مردم سربلند باشم و شادی‌های راستین را در پیشگاه حقیقت تجربه کنم.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find-1.145.304.fa.html
برگشت به اصل مطلب