انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.383.fa
برگشت به اصل مطلب