انجمن مهندسی ارزش ایران- اخبار انجمن
پوستر دوم همایش ملی مهندسی ارزش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
پوستردوم همایش منتشر شد.
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.60.389.fa
برگشت به اصل مطلب