انجمن مهندسی ارزش ایران- پایگاههای علمی
پایگاههای مرتبط

حذف تصاویر و رنگ‌ها

http://www.valuefoundation.org


 

شناخت بیشتر در مورد مهندسی ارزش به روش مایلز


http://www.value-eng.org/


 

وب سایت انجمن بین المللی مهندسی ارزش SAVE


http://www.brookes.ac.uk/other/veamac


 

اطلاعات در مورد VEAMAC


http://www.scav-csva.org/


 

وب سایت انجمن مهندسی ارزش کانادا CSVA


http://www.invest-in.org


 

وب سایت انجمن مهندسی ارزش هندوستان


http://www.vdi.de/gsp/gsp.htm


 

وب سایت انجمن مهندسی ارزش  آلمان VDI


http://home.bre.polvu.edu.hk/~bsqpshen/hkivm.htm


 

وب سایت انجمن مهندسی ارزش  هنگ گنگ HKIVM


http://www.ivm.org.uk


 

وب سایت انجمن مهندسی ارزش  انگلیس IVM


http://www.sjve.org/hp/english/menu.html


 

وب سایت انجمن مهندسی ارزش  ژاپن SJVE  
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی ارزش ایران:
http://sive.org/find.php?item=1.77.28.fa
برگشت به اصل مطلب